Migratie.md

Мы знаем все о безопасной миграции

 

н/д

 

 

Публикации

 

Список релевантных публикаций

 

1. The Socio-Economic Impact of the Economic Crisis on Migration and Remittances in the Republic of Moldova: Early Findings – Spring 2009 - International Organization for Migration

2. Impactul Socio-Economic al Crizei Economice asupra Migraţiei şi Remiteţelor în Republica Moldova: Primii Indicatori – Primăvara 2009 - Organizaţia Internaţională pentru Migraţie

3. Ghidul cetăţeanului Republicii Moldova, care pleacă în Federaţia Rusă cu scopul angajării în cîmpul muncii

4. Памятка гражданину Республики Молдова, прибывшему в Российскую Федерация с целью трудоустройства

5. Moldovan migrants' health: impact of the socio-economic welfare - Сhisinau, 2010

6.Sănătatea migranţilor moldoveni: impactul situaţiei social-economice – Chişinău, 2010

7. BULAT Veaceslav: Cum scriu un proiect? Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect - Chişinău 2010

8. Carte de comunicare pentru MOLDOVA: APROAPE-DEPARTE (Publicaţie apărută in cadrul proiectului „Susţinerea implementării componentei de migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate Uniunea Europeană – Republica Moldova", finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie in colaborare cu Biroul Relaţii Interetnice)

9. Moldova After the Global Crisis: Promoting Competitiveness and Shared Growth - Poverty Reduction and Economic Management Unit, Europe and Central Asia Region, World Bank (Report No. 55195-MD), 2011

10. Necesităţile specifice ale copiilor şi vârstnicilor lăsaţi fără îngrijirea membrilor de familie plecaţi la muncă peste hotare / aut.: Diana Cheianu-Andrei (coord.), Rodica Gramma, Stela Milicenco [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2011. – 251 p.

11. Moldoveni în Italia (Moldavi in Italia): Ghid pentru orientarea şi integrarea socială a moldovenilor în Italia – Prima ediţie a Asociaţiei „AssoMoldave”, 2011

12. Молдаване в РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: социально-экономический профиль и вызовы на уровне политик, 2013

13. РУКОВОДСТВО ДЛЯ МИГРАНТОВ  в Республику Молдова