Migratie.md

We know everything about safe migration

 

n/a

 

 

 

 

Publicaţii

Lista publicaţiilor relevante

 

1. The Socio - Economic Impact of the Economic Crisis on Migration and Remittances in the Republic of Moldova: Early Findings - Spring 2009 - International Organization for Migration

2. Impactul Socio-Economic al Crizei Economice asupra Migraţiei şi Remiteţelor în Republica Moldova: Primii Indicatori – Primăvara 2009 - Organizaţia Internaţională pentru Migraţie

3. Ghidul cetăţeanului Republicii Moldova, care pleacă în Federaţia Rusă cu scopul angajării în cîmpul muncii

4. Памятка гражданину Республики Молдова, прибывшему в Российскую Федерация с целью трудоустройства

5. Moldovan migrants' health: impact of the socio-economic welfare - Сhisinau, 2010

6.Sănătatea migranţilor moldoveni: impactul situaţiei social-economice – Chişinău, 2010

7. BULAT Veaceslav: Cum scriu un proiect? Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect - Chişinău 2010

8. Carte de comunicare pentru MOLDOVA: APROAPE-DEPARTE (Publicaţie apărută în cadrul proiectului "Susţinerea implementării componentei de migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate Uniunea Europeană - Republica Moldova", finanţat de UE şi implementat de OIM în colaborare cu Biroul Relaţii Interetnice)

9. Moldova After the Global Crisis: Promoting Competitiveness and Shared Growth - Poverty Reduction and Economic Management Unit, Europe and Central Asia Region, World Bank (Report No. 55195-MD), 2011

10. Necesităţile specifice ale copiilor şi vârstnicilor lăsaţi fără îngrijirea membrilor de familie plecaţi la muncă peste hotare / aut.: Diana Cheianu-Andrei (coord.), Rodica Gramma, Stela Milicenco [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2011. – 251 p.

11. Moldoveni în Italia (Moldavi in Italia): Ghid pentru orientarea şi integrarea socială a moldovenilor în Italia – Prima ediţie a Asociaţiei „AssoMoldave”, 2011

12. Cartografierea diasporei moldoveneşti din Italia, Portugalia, Franța și Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord/ aut.: Diana Cheianu-Andrei, 2013, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie

13. Profilul Migraţional Extins(PME) al Republicii Moldova

14. Moldovenii în FEDERAŢIA RUSĂ: profilul socioeconomic şi provocările de politici

15. Ghidul Migrantului în Republica Moldova