Migratie.md

We know everything about safe migration

 

 

 

 

 

Parteneri

Nivelul Naţional: 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familie, inclusiv Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, şi Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane; 

Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane;

Ministerul Afacerilor Interne, inclusiv Biroul Migraţie şi Azil, Centrul pentru Combaterea traficului de persoane,

Centrul de Plasament Temporar al Minorilor

Ministerul Economiei, inclusiv Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene: Departamentul Afacerilor Consulare 

Ministerul Sănătăţii, inclusiv Centrul Republican de Ocrotire a Sănătăţii

Ministerul Educaţiei 

Ministerul Tineretului şi Sportului 

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor 

Procuratura Generală 

Curtea Supremă de Justiţie 

Institutul Naţional al Justiţiei 

Biroul Relaţiilor Interetnice 

Biroul Naţional de Statistică 

Serviciul de Grăniceri 

Bancă Naţională din Moldova 

Academia de Ştiinţe din Moldova 

 

Organizaţii internaţionale:

Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), Misiunea în Moldova 

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP)

Fondul Naţiunilor Unite pentru copii (UNICEF)

Fondul Naţiunilor Unite pentru populaţie (UNFPA)

Oficiul Înatului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR)

Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO)

Banca Mondială (WB)

World Health Organization (WHO)

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)

Organizaţia Internaţională a Sănătăţii (NGO):

Centrul Internaţional “La Strada”

Centrul pentru Prevenirea Traficului de Femei (CPTW)

Winrock International - Moldova

Terre des homes Fundaţia

Every Child Fundaţia în Moldova

NGO Insula Sperantilor (Island of Hope) – Vocational training school

Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copiilor (CIDDC)

Centrul de Reabilitare a Adolescenţilor din Chişinău (CRAC)

Centrul PAS – centrul pentru politici şi analize în sănătate 

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (Amicul)

Centrul SOTIS, Bălţi (intervenţia în cazul crizei de familie)

NGO White Rose (Belaya Roza), Comrat – asistenţa persoanelor contaminate de HIV/SIDA

NGO Stimul, Ocnita

NGO Pro Familia, Căuşeni

NGO Artemida - Centrul de Maternitate, Drochia

Asociaţiile Diasporei Moldoveneşti şi grupurile de iniţiativă peste hotare 

Transnistria region :

NGO Interaction, Tiraspol

NGO Resonance, Bender

NGO Jenskye Initsiativi, Slobodzia

NGO Perspectiva, Ribnitsa

 

Donorii prezenţi ai OIM - Moldova: 

Comisia Europeană

 

Guvernul Japoniei prin intermediul UNFTHS 

Departamentul de Stat al SUA

Ministerul danez regal de Afaceri Externe 

Fundaţia Läkarmissionen Misiunea Medicală 

Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare  

Ministerul de Externe Federal German - Fondurile Pactului de Stabilitate  

Soroptimist International

Ministerul Italian al Muncii şi Politicilor Sociale  

Biroul de Imigraţie Quebec din Vienna