Migratie.md

We know everything about safe migration

 

 

 

 

 

Despre noi

Fiind fondată în 1951,Organizaţia Internaţională pentru Migrare (OIM) este liderul dintre organizaţii interguvernamentale în domeniu migraţiei, desfăşurînd activitatea în strîns parteneriat cu diferiteorganizaţii guvernamentale, interguvernamentale şi non-guvernamentale. OIM activează pentru promovarea cooperării internaţionale în rezolvarea problemelor de migraţie, asistarea în căutarea soluţiilor practice a problemelor de migraţie şi oferireaajutorului umanitar migranţilor, aflţi în dificultate, inclusiv refugiaţilorşi persoanelor, supuse migraţieiinterne.

Misiunea OIM din Moldova a fost lansatăîn anul 2001, întrucât oficial Moldova a devenit membru al OIM în anul 2003. Obiectivul de bază al Misiunii OIM urmeazăprincipiul că,umanizmulşi migraţia reglementată reprezintă un beneficiu pentru migranţi şi pentru societate. Fiind printre primii în sfera migraţiei, Misiunea OIM Moldova împreună cu partenerii săi internaţionali activează pentru:

  1. Asistarea laîntâmpinarea provocărilorcurente, apărute în procesul de managementul migraţiei;
  2. Promovarea percepţiei corecte a problemelor de migraţieşi a consecinţelor pozitive şi negative ale acesteea.
  3. Favorizarea dezvoltării sociale şi economice a ţării prin intermediu migraţiei legale;
  4. Susţinerea demnităţii umane şi al bunăstării migranţilor prin protecţia drepturilor acestora.

Unul dintrescopurile de bază al OIM este oferirea celei mai recente şi exacte informaţii despre migraţie legală fiecărui cetăţean moldovean, care deja a luat decizia de a pleca peste hotare. Aceasta include informaţie corectăşi actualizată despre posibilităţile legale de angajare în cîmpul muncii şi studii peste hotare,viză şi alte documente necesare, precum şi avertizarea despre riscurile şi pericolele ale traficului uman şi altor factori-cheie importanţi.

Creşterea migraţiei externe al cetăţenilor Republicii Moldova a condus la lansareade către Misiunea OIM din Moldova în anul 2004 a proiectului www.migratie.md, care vizează oferirea migranţilor cunoştinţelor şi informaţiei completecu scopul,ca toate deciziile acestora, să fie bine gînditeşi conştiinciooase din punct de vedere ale aspectelor legale, sociale si economice. Astfel, filozofia proiectului www.migratie.md constă în a lua de către cetăţeni decizie despre migraţierezonabilă, posedând informaţie necesară.

Acest portal informativ a fost actualizat şi modernizat în 2012 de către Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Moldova în cadrul proiectului „Susţinerea implementării componentei de migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate EU- Moldova”, implementat începând cu 2010 şi până în prezent de către Organizaţia Internaţională pentru Migraţie şi finanţat de Uniunea Europeană cu un buget total de 1,999,734.77 EUR / 30,822,578.58 MDL.

Pagina web al proiectului,fiind recent reînnoită, acum propune informaţie privind emigrare şi imigrare din/în Moldova autentică, succintă şi bine structurată, inclusiv şi: regulamente/legi, oportunităţile şi riscurile, precum şi forum pentru discuţii.

Capitolul „Plecarea în străinătate” oferă cetăţenilor moldoveni informaţie detaliată despre procedurele legale de plecare, condiţii de intrare în ţară, de şedere, obţinerea cetăţeniei şi integrarea în societăţile altor ţări.

Adiţional ,au fost create următoarele compartimente speciale: „Riscuri şi pericole”–cu scopul de a evita pericole migraţiei ilegale;

FAQ” – propune răspunsuri la cele mai actuale şi des oferite întrebări şi „Votarea în afara ţării” – oferă informaţie detaliată despre procedura legală de remiterea banilor din străinătate în Moldova, precum şi despre procesul de votare în afara ţării, pentru menţinerea şi promovarea participării civice a migranţilor moldoveni în viaţa cotidiană al plaiului natal.

Compartimentul “Forum” oferă posibilitatea de a conversa despre diferite aspecte al procesului de migraţie în formă de mesaje postate.

Al-doilea capitol,„Bine aţi venit în Moldova” are drept scop oferirea cetăţenilor străini, care intenţionează să viziteze Moldova, informaţiei complete şi actualizate cu privire la eliberarea vizelor, şedere, cazare, oportunităţile şi obţinerea permisului de muncă, sănătate, etc. Suplimentar, în compartimentul „Mediul de afaceri” sunt explicate procedurile legale de investiţii şi lansarea afacerii mici şi medii în Moldova.

La fel, pagina web propune cele mai recente Ştiri privind problemele migraţiei, datele de contact ale Ambasadelor şi Secţiilor Consulare, oferă acces la publicaţiile utile, devenind o sursă de informaţie completă în domeniul migraţiei, adresată cetăţenilor moldoveni plecaţiîn străinătate şi cetăţenilor străini, aflaţi în Moldova.