Migratie.md

We know everything about safe migration

 

 

 

 

Publications

List of relevant publications 

 

1. The socio-Economic Impact of the Economic Crisis on Migration and Remittances in the Republic of Moldova: Early Findings - Spring 2009 - International Organization for Migration

2. Impactul Socio-Economic al Crizei Economice asupra Migraţiei şi Remiteţelor în Republica Moldova: Primii Indicatori – Primăvara 2009 - Organizaţia Internaţională pentru Migraţie

3. Ghidul cetăţeanului Republicii Moldova, care pleacă în Federaţia Rusă cu scopul angajării în cîmpul muncii

4. Памятка гражданину Республики Молдова, прибывшему в Российскую Федерация с целью трудоустройства

5. Moldovan migrants' health: impact of the socio-economic welfare - Сhisinau, 2010

6.Sănătatea migranţilor moldoveni: impactul situaţiei social-economice – Chişinău, 2010

7. BULAT Veaceslav: Cum scriu un proiect? Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect - Chişinău 2010

8. Carte de comunicare pentru MOLDOVA: APROAPE-DEPARTE (Publicaţie apărută in cadrul proiectului „Susţinerea implementării componentei de migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate Uniunea Europeană – Republica Moldova", finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie in colaborare cu Biroul Relaţii Interetnice)

9. Moldova After the Global Crisis: Promoting Competitiveness and Shared Growth - Poverty Reduction and Economic Management Unit, Europe and Central Asia Region, World Bank (Report No. 55195-MD), 2011

10. Necesităţile specifice ale copiilor şi vârstnicilor lăsaţi fără îngrijirea membrilor de familie plecaţi la muncă peste hotare / aut.: Diana Cheianu-Andrei (coord.), Rodica Gramma, Stela Milicenco [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2011. – 251 p.

11. Moldoveni în Italia (Moldavi in Italia): Ghid pentru orientarea şi integrarea socială a moldovenilor în Italia – Prima ediţie a Asociaţiei „AssoMoldave”, 2011

12. “Mapping of the Moldovan diaspora in Italy, Portugal, France and the United Kingdom” Study

13. Extended Migration Profile of the Republic of Moldova

14. Moldovans in the Russian Federation: socio-economic profile and policy challenges

15. MIGRANTS' GUIDE IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA