Migratie.md

We know everything about safe migration

 

 

 

 

Sănătate

Asigurare obligatorie de asistenţă medicală a cetăţenilor străini

Lista actelor normative în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală

 

Asigurare obligatorie de asistenţă medicală a cetăţenilor străini

În conformitate cu art. 4 alin. (6) al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585 – XII din 27.02.1998, în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, persoane asigurate pot fi atît cetăţenii Republicii Moldova, cît şi cetăţenii străini şi apatrizii avînd reşedinţa în Republica Moldova, încadraţi în muncă în Republica Moldova în baza unui contract individual de muncă, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii cu domiciliul în Republica Moldova, în interesul cărora au fost plătite prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în mărimea şi în termenul stabilit de legislaţie.

Astfel, cetăţenii Republicii Moldova, dacă se încadrează în una din categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilite în anexele 1 şi 2 ale Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593 – XV din 26.12.02, beneficiază de asistenţă medicală din cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

La fel, beneficiază de asistenţă medicală din cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi categoriile de persoane pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul în conformitate cu art. 4 alin. (4) al Legii nr. 1585-XIII din 27.02.1998 şi se află la evidenţa instituţiilor abilitate ale Republicii Moldova, specificate la alin. (9) al Legii, cu excepţia persoanelor obligate prin lege să se asigure în mod individual.

O problemă aparte o constituie cetăţenii Republicii Moldova, aflaţi la studii peste hotarele ţării. În condiţiile în care aceştia nu se află la evidenţa instituţiilor abilitate pe teritoriul Republicii Moldova, asa cum stipulează art. 4 alin. (9) a Legii nr. 1585 – XIII din 27.02.1998, ei pot beneficia de asistenţă medicală pe teritoriul Republicii Moldova numai dacă achită prima de asigurare în sumă fixă în condiţiile stabilitate de art. 22 şi 23 ale Legii nr. 1593 – XV din 26.12.02 (http://ms.gov.md/_files/111-Legea_cu_privire_la_primele_AOAM.pdf) şi Legea anuală a fondurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

În conformitate cu art. 9 al Legii nr. 1585-XIII din 27.02.1998, cu modificările ulterioare, cetăţenii străini şi apatrizii, avînd reşedinţă în Republica Moldova, încadraţi în muncă în Republica Moldova în baza unui contract individual de muncă, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii cu domiciliul în Republica Moldova, au aceleaşi drepturi şi obligaţii în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală ca şi cetăţenii Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia în vigoare, dacă tratatele internaţionale nu stipulează Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurarea încetează odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de reşedinţă în Republica Moldova. Respectiv, cetăţenilor străini care au permis de şedere temporar pe teritoriul Republicii Moldova şi sunt angajaţi prin contract individual de muncă, în temeiul art. 10 al Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală mr. 1593-XV din 26.12.02, cu modificările ulterioare, li se va calcula din remunerările primite prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în mărimea prevăzută pentru salariaţii angajaţi prin contract individual de muncă, respectiv va achita prima de asigurare şi angajatorul acestora (a se vedea anexa nr. 1 la Legea nr. 1593 – XV din 26.12.2002

Cît priveşte cetăţenii străini cu permis de şedere temporar pe teritoriul Republicii Moldova, neangajaţi în cîmpul muncii, aceştia beneficiază de asistenţă medicală în baza asigurării facultative sau adresării directe la instituţiile medico-sanitare cu achitarea serviciilor.

Modul de completare, eliberare şi evidenţă a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru cetăţenii străini este acelaşi ca şi pentru cetăţenii Republicii Moldova, conform Regulamentului aprobat în acest sens prin Hotărîrea Guvernului nr. 1015 din 05.09.2006.

Mai multe detalii despre organizarea asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi noutăţile în domeniu pot fi accesate pe site-ul: www.cnam.md.

 

Lista actelor normative în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală

1.     Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, nr. 1585 – XIII din 27.02.1998, cu modificările şi completările ulterioare.

2.     Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, nr. 1593 – XV din 26.12.2002, cu modificările şi completările ulterioare.

3.     Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2011, ne. 55 – XV din 31.03.2011

4.     Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la fondarea Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, nr. 950 din 07.09.2001, cu modificările şi completările ulterioare

5.     Statutul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 156 din 11.02.2002, cu modificările şi completările ulterioare.

6.     Regulamentul despre constituirea şi asministrarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 594 din 14.05.2003, cu modificările şi completările ulterioare.

7.     Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la unele măsuri pentru implementarea asigurării obligatorii de asistenţă medicală, nr. 1432 din 07.11.2002, cu modificările şi completările ulterioare

8.     Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea contractului – tip de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) îm cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală,  nr. 1636 din 18.12.2002

9.     Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea unor acte normative, nr. 1015 din 05.09.2006 (Regulamentul privind modul de completare, eliberare şi evidenţă a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală; Regulamentul privind controlul achitării primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă)

10. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 1387 din 10.12.2007