Migratie.md

We know everything about safe migration

 

 

 

 

Intrarea pe Teritoriul Ţării

Intrarea pe teritoriul țării 

 

Punctele de trecere a frontierii de stat

Eliberarea invitațiilor solicitanţilor de viză

Vize

Tipurile de Viză

Prelungirea vizelor

Evidenţa străinilor care intră sau ies de pe teritoriul Republicii Moldova

Acordarea permisului de şedere cetățenilor străini

Apatrizi

Repatriați

Introducerea şi scoaterea mărfurilor

Introducerea şi scoaterea valutei

Legalizarea documentelor pentru străini

 

 

Punctele de trecere a frontierii de stat

Punctele de trecere peste frontiera de stat se clasifica:

după statut:

1. INTERNAȚIONALE - pentru trecerea frontierei de stat de catre persoane si mijloace de transport de orice apartenenta statala.

2. INTERSTATALE - pentru trecerea frontierei de stat de catre persoane si mijloace de transport care apartin numai Republicii Moldova si Ucrainei (Romaniei).

3. LOCALE - (sunt amplasate numai pe sectorul moldo-ucrainean al frontierei de stat) pentru trecerea frontierei de stat de catre cetatenii Republicii Moldova si Ucrainei care locuiesc permanent in raioanele administrative de frontiera in baza pasapoartelor interne(buletin de identitate) sau in baza pasapoartelor pentru iesire peste hotare si trecerea frontierei cu mijloace de transport care apartin acestora a caror capacitate de incarcare nu depaseste 3,5 tone.

după tip:

1. RUTIERE - preconizate pentru traficul frontierei de stat cu mijloace de transport

2. FEROVIARE - preconizate pentru traversarea frontierei de stat cu trenul (pentru traficul feroviar, pasageri, si incarcaturi).

3. FLUVIALE- preconizate pentru traversarea frontierei moldo-ucrainene cu mijloacele de transport fluviale (pentru traficul de pasageri in timp de zi cu luntre, vase, debarcadere).

4. AERO - preconizate pentru traversarea frontierei de stat cu aeronavele (pentru traficul de pasageri si incarcaturi).

5. PORT- preconizate pentru traversarea frontierei de stat cu nave maritime (pentru traficul pasageri și incarcaturi).

Harta punctelor de trecere ale frontierei de stat (http://border.gov.md/harta_interactiva.php)

În Republica Moldova pentru traficul international sunt deschise patru aeroporturi internationale: Chisinau - Aeroport, Balti - Aeroport, Cahul - Aeroport, Marculesti – Aeroport, - dintre care in prezent functioneaza numai “Chisinau – Aeroport” cu indeplinirea rutelor permanente de pasageri si incarcaturi. Alte aeroporturi deservesc rutele charter.

Totodata în Republica Moldova pentru traficul internațional de mărfuri și pasageri este deschis portul Giurgiulești

 

Traversarea frontierii moldo-române

Pentru cetăţenii Republicii Moldova şi Ucrainei:

Este necesar de paşaportul sau buletinul de identitate (pentru locuitorii raioanelor de frontieră) în dependenţă şi în corespundere cu regulile stabilite prin «Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la punctele de trecere la frontiera de stat moldo-ucraineană şi simplificarea formalităţilor la trecerea frontierei de către cetăţenii care locuiesc în raioanele de frontieră» semnat în or. Chişinău, pe data de 11 martie 1997.

Lista raioanelor de frontieră ale Republicii Moldova, locuitorii cărora traversează frontiera de stat moldo-ucraineană în mod simplificat.

1. Briceni

2. Ocniţa

3. Donduşeni (locuitorii căruia traversează frontiera de stat în mod simplificat prin punctele de trecere, situate în raionul Ocniţa)

4. Soroca

5. Camenca

6. Rîbniţa

7. Dubăsari

8. Grigoriopol

9. Slobozia

10. Ştefan Vodă

11. Căuşeni

12. Basarabeasca

13. Cimişlia

14. Unitatea Teritorial Autonomă Gagauzia

16. Taraclia

17. Cahul

Lista raioanelor de frontieră a Ucrainei, locuitorii cărora traversează frontiera de stat moldo-ucraineană în mod simplificat.

Regiunea Cernăuţi:

1. Novoseliţkii

2. Chelmeneţkii

3. Sochireanskii

Regiunea Vinniţa:

4. Moghiliov-Podoliskii

5. Iampoliskii

6. Pescianskii

Regiunea Odesa:

7. Codîmskii

8. Cotovskii

9. Crasnoocnianskii

10. Frunzovskii

11. Velikomihailovskii

12. Rozdelnianskii

13. Beliaevskii

14. Belgorod-Dnestrovskii

15. Saratovskii

16. Tarutinskii

17. Belgradskii

18. Reniiskii

19. or. Teplodar (locuitorii căruia traversează frontiera de stat în mod simplificat prin punctele de trecere, situate în raionul Beliaevsk).

Mijloacele de transport traversează frontiera de stat a Republicii Moldova pe baza documentelor valabile, care permit trecerea frontierei de stat.

Documentele valabile pentru mijloacele de transport, înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova:

- Certificatelul de înmatriculare a mijloacelor de transport, emise pe numele şoferului.

- În caz că mijlocul de transport este transmis altei persoane pentru uz temporar, este necesar de a avea certificatul de înmatriculare a mijlocului de transport, emis pe numele şoferului, cu o remarcă în coloniţa "Remărci deosebite", "Închirierea pînă la ...", "Leasing pînă la ...", "Folosinţă gratuită pînă la ...".

 

Eliberarea invitațiilor solicitanţilor de viză

 

Lista actelor necesare pentru obţinerea invitaţiei din partea PERSOANEI FIZICE:

1.Cerere – formularul privind eliberarea invitaţiei se completează lizibil şi integral cu caractere latine, semnată de solicitant (formularul poate fi găsit pe site – ul bma.gov.md).
2.Declaraţie scrisă în formă liberă – privind scopul intrării pe teritoriul Republicii Moldova, semnată de solicitant.
3.Copia documentului de trecere a frontierei de stat a străinului, al cărui termen de valabilitate este nu mai puţin de şase luni. Copia vizelor anterioare obţinute pentru Republica Moldova şi/sau alte state.
4.Dovada existenţei mijloacelor de întreţinere, în cuantum de 30 euro/zi pe perioada şedere pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi pentru întoarcere în ţara de domiciul, dar nu mai puţin de 300 euro, din partea solicitantului sau a persoanei invitate.
5.Buletinului de identitate/permisului de şedere a persoanei care invită, în original şi copie.
6.Achitarea taxei de stat şi a taxei pentru servicii.
7.Pe lîngă actele incluse în cerinţele generale, solicitantul trebuie să prezinte documente justificative privind scopul călătoriei:
a.Informaţii concrete referitor la relaţia dintre solicitant şi persoana invitată. În cazul invitării rudelor, justificarea relaţiilor de rudenie:
-certificatului de naştere a solicitantului şi/sau a străinului, în original şi copie;
-certificatului de căsătorie, în original şi copie;
-certificatului de naştere al copilului comun, în original şi copie.
b.Certificatul medical care confirmă starea sănătăţii unei rude apropiate.
c.Paşaportului solicitantului, cu viza de intrare – ieşire/permisul de şedere pe teritoriul ţării unde s-au cunoscut cu persoana invitată, în original şi copie.
d.Copia vizei sau a permisului de şedere a străinului din ţara de domiciliu, cu excepţia cazului în care îşi are domiciliul în altă ţară decât cea a cărui este cetăţean.

ATENŢIE:

Dreptul de a invita străini îl au persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova în modul stabilit de lege şi persoanele fizice cu domiciliu permanent sau temporar în Republica Moldova, care au atins vîrsta de 18 ani, au capacitate de exerciţiu deplină, cu excepţia străinilor sosiţi la studii sau la tratament.

Invitaţia obţinută se prezintă în original de către persoana invitată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova pentru a obţine viză de intrare – ieşire în/din Republica Moldova.

Invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini este una din condiţile de a obţine viza de intrare pe teritoriul R. Moldova de către anumite categorii de străini.

Lista actelor necesare pentru obţinerea invitaţiei din partea PERSOANEI FIZICE

CERERE pentru eliberarea invitaţiei

MODEL de completare a cererii pentru eliberarea invitaţiei

 

Lista actelor necesare pentru obţinerea invitaţiei din partea PERSOANEI JURIDICE:

1.Demers – formularul privind eliberarea invitaţiei, se completează lizibil şi integral cu caractere latine, semnat de administrator, cu aplicarea ştampilei umede (formularul poate fi găsit pe site-ul bma.gov.md).
2.Demers de solicitare/motivare scris în formă liberă – privind eliberarea invitaţiei indicând scopul intrării pe teritoriul Republicii Moldova a persoanei invitate, cu număr de înregistrare, datat şi semnat de administrator, cu aplicarea ştampilei umede.
3.Copia documentului de trecere a frontierei de stat a străinului, al cărui termen de valabilitate este nu mai puţin de şase luni. Copia vizelor anterioare obţinute pentru Republica Moldova şi/sau alte state.
4.Documentele de constituire a persoanei juridice (certificatul de înregistrare a persoanei juridice sau al organizaţiei necomerciale, extrasul din Registrul de stat al persoanei juridice sau al organizaţiei necomerciale, licenţa de activitate a solicitantului), în original şi copie.
5.Dovada existenţei mijloacelor de întreţinere, în cuantum de 30 euro/zi pe perioada şedere pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi pentru întoarcere în ţara de domiciul, dar nu mai puţin de 300 euro, din partea solicitantului sau a persoanei invitate.
6.Procura – în cazul depunerii demersului de către un angajat împuternicit de către administrator, la care se anexează buletinul de identitate/permisul de şedere valabil al acestuia, în original şi copie.
7.Pe lîngă actele incluse în cerinţele generale, solicitantul trebuie să prezinte documente justificative privind scopul călătoriei:
a.copia avizului favorabil al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă privind invitarea strănilor în scop de angajare în muncă.
b.copia confirmării dreptului de admitere la studii eliberată de Ministerul Educaţiei.
c.confirmarea funcţiei persoanei invitate.
d.confirmarea existenţii relaţiilor de afaceri (contracte, comenzi), în original şi copii.
e.confirmare din partea hotelului despre achitarea completă, această confirmare trebuie să fie emisă de către hotel şi să conţină datele de contact. Daca persoana a apelat la o agenţie de turism se prezintă de asemenea voucher – ul în original şi copie şi contractul cu agenţia de turism. Descrierea pe o foaie separată a programului turistic: traseu, scop, date şi localităţi.
f.invitaţie cu scopul participării la conferinţă, seminar, cursuri, competiţii sportive, evenimente culturale care va cuprinde denumirea, locul, timpul evenimentului în original şi copie.
g.copia vizei sau a permisului de şedere a cetăţeanului străin din ţara de domiciliu, cu excepţia cazului în care îşi are domiciliul în altă ţară decât cea a cărui este cetăţean.

ATENŢIE:

Dreptul de a invita străini îl au persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova în modul stabilit de lege şi persoanele fizice cu domiciliu permanent sau temporar în Republica Moldova, care au atins vîrsta de 18 ani, au capacitate de exerciţiu deplină, cu excepţia străinilor sosiţi la studii sau la tratament.

Invitaţia obţinută se prezintă în original de către persoana invitată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova pentru a obţine viză de intrare – ieşire în/din Republica Moldova.

Invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini este una din condiţile de a obţine viza de intrare pe teritoriul R. Moldova de către anumite categorii de străini.

Lista actelor necesare pentru obţinerea invitaţiei din partea PERSOANEI JURIDICE

DEMERS pentru eliberarea invitaţiei

MODEL de completare a demersului pentru eliberarea invitaţiei

 

Vize

Cetăţenii străini care nu au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul Republicii Moldova

Statele Membre ale Uniunii Europene – Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Olanda, Portugalia, Polonia, România, Slovenia, Slovacia, Spania, Suedia, Ungaria;

Statele Membre ale CSI – Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, Kîrgîstan, Rusia, Tadjikistan, Ucraina, Uzbekistan;

Canada, Japonia, Confederaţia Elveţiană, Islanda, Norvegia, SUA, Principatului Andorra, Principatului Monaco, Principatului Liechtenstein, Statului Israel, Sfântului Scaun, San Marino, Georgia;

Titularii paşapoartelor ONU Laissez-Passer eliberate de către ONU şi agenţiile sale specializate, precum şi titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu eliberate de următoarele state: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Brazilia, Croaţia, Macedonia, Muntenegru, Peru, Serbia, Turcia, Vietnam,

Titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, cetăţeni ai următoarelor state nu au nevoie de vize pentru a intra pe teritoriul Republicii Moldova, pentru o perioadă de şedere până la 30 de zile: China, Iran, Turkmenistan.

Lista statelor ai căror cetăţeni au nevoie de invitaţie pentru perfectarea vizei de intrare în Republica Moldova

Republica Africa de   Sud

Republica Cuba

Statul Kuwait

Republica Democratică São Tome şi Principe

Statul Islamic Afganistan

Republica Djibouti

Republica Democratică Laos

Republica Senegal

Republica Algeriană Democratică şi Populară

Uniunea Dominica

Regatul Lesotho

Republica Seychelles

Republica Angola

Republica Dominicană

Republica Libaneză

Sfîntul Kristofor şi Nevis

 

Antigua şi Barbuda

Republica Arabă Egipt

Republica Liberia

Sfînta Lucia

 

Regatul Arabia Saudită

Emiratele Arabe Unite

Jamahiria Arabă Libiană Populară Socialistă

Sfîntul Vincenţiu şi Grenadine

 

Statul Bahrain

Eritreea

Republica Madagascar

Republica Sierra Leone

 

Republica Populară Bangladesh

Etiopia

Republica Malawi

Republica Democratică Somalia

Barbados

Republica Fiji

Republica Maldive

Republica Democratică Socialistă Sri Lanka

Belize

Republica Filipine

Republica Mali

Republica Sudan

 

Republica Benin

Republica Gaboneză

Republica Islamică Mauritania

Republica Surinam

Regatul Bhutan

Republica Gambia

Republica Mauritius

Regatul Swaziland

 

Republica Botswana

Republica Ghana

Statele Federale ale Microneziei

Republica Arabă Siriană

Burkina Faso

Grenada

Mongolia

Republica Unită Tanzania

 

Birmania/Myanmar

Republica Guineea

Regatul Maroc

Republica Democratică Timorul de Est/Oriental

Republica Burundi

Republica Guineea-Bissau

Republica Mozambic

Regatul Thailanda

Regatul Cambodgia

Republica Guineea Ecuatorială

Republica Namibia

Republica Togo

Republica Camerun

Republica Guyana

Republica Nauru

Regatul Tonga

 

Republica Capul Verde

Republica Haiti

Republica Federală Democratică Nepal

Republica Trinidad-Tobago

Republica Central Africană

Republica India

Republica Niger

Republica Tunisiană

Republica Ciad

Republica Indonezia

Republica Federală a Nigeriei

Turkmenistan

Republica Populară Chineză

Regatul Haşemit al Iordaniei

Sultanatul Oman

Tuvalu

Republica Columbia

Republica Insulelor Marshall

Republica Islamică Pakistan

Republica Uganda

Republica Federală Islamică a Comorilor

Insulele Solomon

Republica Palau

Republica Vanuatu

Republica Congo

Republica  Islamică Iran

Republica Panama

Republica Socialistă Vietnam

Republica Democrată Congo

Republica Irak

Papua Noua Guinee

Republica Yemen

Coasta de Fildeş

Jamaica

Statul Qatar

Republica Zambia

 

Republica Populară Democratică Coreeană (Coreea de Nord)

Republica Kenya

Republica Rwanda

Republica Zimbabwe

Republica Costa Rica

Republica Kiribati

Statul Independent Samoa

 

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.200 din 16.07.2010 privind regimul străinelor în Republica Moldova, sunt exceptaţi de la procedura invitaţiei, următoarele categorii de străini:

a) minorul al cărui părinte, cetăţean străin, se află în posesia unui permis de şedere în Republica Moldova   sau buletin de identitate pentru apatrizi, cu condiţia ca acesta să fie valabil cel puţin 90 de zile de la data acordării vizei de intrare;

b) străinii care solicită viză de tranzit şi viză de tranzit aeroportuar;

c) cetăţenii statelor cu care Republica Moldova a încheiat tratate internaţionale în acest sens sau apatrizii cu domiciliul în aceste state;

d)minorul al cărui părinte este cetăţean străin căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova;

 e) străinii titulari ai unui permis de şedere sau ai unei vize valabile (cu excepţia vizei de tranzit), eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;

 f) apatrizii care fac dovada naşterii pe teritoriul Republicii Moldova sau al R.S.S.M.

 

Tipurile de viză

Viza poate fi eliberată pentru o singură călătorie (intrare) sau pentru călătorii multiple. Viza nu poate fi eliberată unui grup de persoane. Misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova peste hotare, în funcţie de scopurile solicitanţilor de viză, eliberează următoarele tipuri de viză:

Viza de tip „A” (Viza de tranzit aeroportuar) - permite străinului să treacă prin zona internaţională de tranzit a unui aeroport din Republica Moldova, fără a intra pe teritoriul statului, cu ocazia unei escale sau a unui transfer între două tronsoane ale unui zbor internaţional. Viza de tranzit aeroportuar este obligatorie pentru cetăţenii statelor cuprinse în lista statelor ai căror cetăţeni au nevoie de viză de intrare în Republica Moldova. Acelaşi regim se aplică şi străinilor care, fără a fi cetăţeni ai acestor state, sânt în posesia unui document de trecere a frontierei de stat eliberat de autorităţile statelor respective.

Viza de tip „B (Viza de tranzit) - se eliberează la solicitarea străinului care urmează să tranziteze teritoriul Republicii Moldova în scopul deplasării într-un stat terţ, pentru perioada valabilităţii vizei statului de destinaţie şi, după caz, pe o perioadă care nu va depăşi termenul de un an de zile, cu dreptul de a se afla pe teritoriul ţării nu mai mult de 5 zile pentru un tranzit. Viza de tranzit poate fi cu o singură sau cu multiple intrări şi ieşiri.

Viza de tip „C” (Viza de scurtă şedere): Misiune, Turism, Vizită, Afaceri, Transport, Activităţi sportive, Activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activităţi care nu contravin legilor naţionale - se eliberează pentru o perioadă determinată, cu una sau mai multe şederi, a căror durată nu depăşeşte  90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară. Viza de scurtă şedere se acordă în următoarele scopuri: misiune, turism, vizită , afaceri, transport, activităţi sportive, activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, religioase, tratament medical de scurtă durată, alte activităţi care nu contravin legislaţiei Republicii Moldova.

Viza de tip „D” (Viza de lungă şedere): Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, Viza de lungă şedere pentru angajare în muncă, Viza de lungă şedere pentru studii, Viză de lungă şedere pentru reîntregirea familiei, Viză de lungă şedere pentru activităţi umanitare şi religioase, Viza de lungă şedere pentru activităţi diplomatice şi de serviciu, Viza de lungă şedere pentru tratament - se eliberează pentru o perioadă ce nu depăşeşte 12 luni, pentru una sau mai multe şederi a căror durata nu va depăşi 90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară, care permite străinului să solicite acordarea dreptului de şedere. Viza de lungă şedere se acordă în următoarele scopuri: desfăşurarea activităţii de întreprinzător, angajare în muncă, studii, reîntregirea familiei, activităţi umanitare sau religioase, activităţi diplomatice şi de serviciu, tratament medical.

Formularele/anchete pentru cererea de viză:  Versiunea română / Versiunea engleză

Formularul de angajament de luare în întreţinere şi/sau de cazare privată: Versiunea română / Versiunea rusă

 

Taxele pentru viză

Viza de tip „A” - 20 euro

Viza de tip „B” – 40 euro

Viza de tip „C” – 60 euro

Viza de tip „D” – 80 euro

 

Se acordă vize gratuite:

 • funcţionarilor organizaţiilor internaţionale la care a aderat Republica Moldova, precum şi membrilor familiilor acestora;
 • copiilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
 • membrilor misiunilor diplomatice şi consulare străine, precum şi membrilor familiilor acestora (în condiţii de reciprocitate);
 • membrilor delegaţiilor guvernamentale sau parlamentare străine şi altor persoane invitate oficial, precum şi membrilor familiilor acestora;
 • consulii onorifici ai Republicii Moldova, precum şi pentru membrii familiilor acestora (soţ/soţie şi copii până la 18 ani);
 • persoanelor originare din Republica Moldova;
 • titularilor paşapoartelor diplomatice şi de serviciu.

 

Prelungirea vizelor

Lista actelor necesare pentru prelungirea vizei

Demers pentru prelungirea vizei

Cerere pentru prelungirea vizei de scurtă şedere

Cerere pentru prelungirea vizei de scurtă şedere pentru minori

 

Evidenţa străinilor care intră sau ies de pe teritoriul Republicii Moldova

Evidenţa străinilor care intră sau ies de pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează la momentul trecerii frontierii de stat a Republicii Moldova, prin aplicarea menţiunii respective în actele de identitate naţionale şi prin introducerea informaţiei din aceste acte în Sistemul informaţional integrat automatizat în domeniul migraţiei şi azilului.

Cetăţenii străini şi apatrizii care intră în Republica Moldova prin segmentul de frontieră moldo-ucraineană necontrolat de autorităţile moldoveneşti sunt obligaţi, în termen de 72 ore din momentul trecerii frontierii de stat a Ucrainei, să declare despre aceasta la orice secţie (birou) de evidenţă şi documentare a populaţiei a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor convenabilă solicitantului, prezentînd actul de identitate naţional pe baza căruia i se permite intrarea în Republica Moldova, pentru a fi luat în evidenţă. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor va elibera acestor persoane o anexă la actul de identitate naţional, care va servi temei pentru şederea lor legală pe teritoriul Republicii Moldova.

 

Acordarea permisului de şedre cetățenilor străini

Acordarea dreptului de ședere provizorie pentru studii

Acordarea dreptului de ședere provizorie pentru reîntregirea familiei

Acordarea dreptului de ședere permanentă

Acordarea dreptului de ședere provizorie lucrătorului migrant

Acordarea dreptului de ședere provizorie pentru activități religioase

Acordarea dreptului de ședere provizorie pentru activități umanitare

Acordarea dreptului de ședere provizorie pentru tratament

Acordarea dreptului de ședere provizorie pentru alte cazuri

 

Apatrizi

L E G E
privind regimul străinilor pe teritoriul Republicii Moldova
nr. 200 din 16.07.2010

Articolul 871. Depunerea cererii privind recunoaşterea statutului de apatrid
(1) Procedura de recunoaştere a statutului de apatrid poate fi iniţiată din oficiu, de către autoritatea competentă pentru străini sau la cererea persoanei care pretinde că nu are cetăţenie.
(2) Cererea privind recunoaşterea statutului de apatrid poate fi depusă în scris sau verbal la autoritatea competentă pentru străini.
(3) Cererea privind recunoaşterea statutului de apatrid depusă în scris va fi semnată de către solicitant personal. În cazul în care solicitantul este analfabet, acest fapt va fi consemnat într-un proces-verbal la prezentarea cererii verbale.
(4) Dacă solicitantul nu vorbeşte limba de stat, acestuia i se va oferi un interpret care vorbeşte limba lui maternă sau o altă limbă înţeleasă de el.
(5) Cererea trebuie să conţină, de asemenea, o expunere clară şi detaliată a faptelor, informaţiilor şi probelor necesare în sprijinul cererii şi, în special, în ea trebuie să fie menţionat locul naşterii solicitantului, legăturile sale de rudenie cu alte persoane care deţin cetăţenia unui stat, locul său de reşedinţă obişnuită în orice alt stat şi durata acesteia.
(6) Dacă persoana nu poate oferi nici un document din motive independente de voinţa lui, autoritatea competentă pentru străini va emite decizia privind recunoaşterea sau respingerea cererii de recunoaştere a statutului de apatrid în baza informaţiilor, confirmate documentar, pe care le-a avut la dispoziţie.
(7) În momentul depunerii cererii, funcţionarul autorităţii competente pentru străini va informa verbal solicitantul despre drepturile şi obligaţiile pe care acesta le are pe parcursul procedurii.

2.">Articolul 872. Examinarea cererii
(1) Cererea privind recunoaşterea statutului de apatrid va fi soluţionată de autoritatea competentă pentru străini într-un termen de pînă la 6 luni de la data înregistrării acesteia. În funcţie de dificultatea cazului, termenul de soluţionare poate fi prelungit cu cîte o lună, dar prelungirea nu va depăşi în total 6 luni.
(2) În cursul examinării cererii, autoritatea competentă pentru străini va întreprinde măsurile necesare pentru colectarea informaţiilor de la locul de naştere a solicitantului, de la locul său de reşedinţă sau de la ultimul domiciliu, de asemenea va solicita informaţii statului a cărui cetăţenie o deţin membrii familiei lui şi părinţii.

Articolul 873. Drepturile şi obligaţiile solicitantului în cadrul procedurii de recunoaştere a statutului de apatrid
(1) În perioada examinării cererii, solicitantul are dreptul să se afle în Republica Moldova şi poate fi îndepărtat de pe teritoriul acesteia doar în cazul în care există motive de securitate naţională sau de ordine publică.
(2) Autoritatea competentă pentru străini eliberează solicitantului un certificat ce îi confirmă statutul (certificat de confirmare) pe toată perioada examinării cererii.
(3) În comunicarea verbală sau scrisă solicitantul poate folosi limba maternă sau o altă limbă pe care o posedă.
(4) În timpul procedurii, solicitantul este obligat:
a) să colaboreze pe deplin cu autoritatea competentă pentru străini;
b) să prezinte probe sau orice altă informaţie relevantă pentru recunoaşterea statutului său de apatrid;
c) să se prezinte la autoritatea competentă pentru străini pentru a fi intervievat ori de cîte ori va fi nevoie;
d) să respecte legislaţia Republicii Moldova.

Articolul 874. Interviul
(1) În termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea cererii, autoritatea competentă pentru străini va efectua un interviu cu solicitantul.
(2) Interviul este consemnat în scris într-o notă de interviu, care va cuprinde următoarele informaţii:
a) datele de identitate (numele şi prenumele actual, numele şi prenumele deţinute anterior, cetăţenia anterioară, sexul, locul şi data naşterii, numele părinţilor);
b) faptul prezentării oricărei informaţii necesare în soluţionarea cererii;
c) datele cu privire la documentele prezentate (tipul, numărul documentului, termenul de valabilitate, data şi locul eliberării, denumirea autorităţii care l-a eliberat);
d) starea civilă, locul încheierii căsătoriei;
e) ocupaţia şi studiile;
f) locul de reşedinţă în Republica Moldova.
(3) În cadrul interviului, solicitantul trebuie să declare motivele depunerii cererii şi să transmită orice dovezi disponibile care nu au fost prezentate anterior în susţinerea acesteia. Despre această obligaţie solicitantul va fi informat la începutul interviului.
(4) În timpul interviului, minorii neînsoţiţi vor fi asistaţi de către reprezentantul instituţiei în care sînt plasaţi, acesta fiind desemnat de administraţia instituţiei, iar în cazul minorilor însoţiţi – de către unul din părinţi sau de un reprezentant ale cărui împuterniciri rezultă din lege sau dintr-un act juridic.
(5) Persoanele cu tulburări psihice (boli mintale sau deficienţe mintale) declarate incapabile sau persoanele cu capacitatea de exerciţiu limitată vor fi însoţite în cadrul interviului de tutore sau, după caz, de curator, în condiţiile legii.
(6) Nota de interviu va fi semnată de solicitant, de funcţionarul care a realizat interviul, iar în cazul prezenţei unui interpret, şi de interpret; în cazul unui minor neînsoţit, nota de interviu va fi semnată şi de reprezentantul desemnat al acestuia, iar în cazul unei persoane cu tulburări psihice declarată incapabilă sau al unei persoane cu capacitatea de exerciţiu limitată – de tutorele sau curatorul acesteia.

Articolul 875. Dovezile
(1) În timpul examinării cererii, solicitantul poate prezenta dovezi şi orice informaţii suplimentare în sprijinul cererii depuse.
(2) Actele publice emise de autorităţile altor state sînt acceptate de către autoritatea competentă pentru străini drept fapte cu forţă probatorie.
(3) În vederea obţinerii documentelor necesare în sprijinul cererii, autoritatea competentă pentru străini va contacta autorităţile altor state, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova acreditate peste hotare.

Articolul 876. Încetarea procedurii de recunoaştere a statutului de apatrid
Autoritatea competentă pentru străini va înceta procedura de recunoaştere a statutului de apatrid în următoarele cazuri:
a) decesul solicitantului;
b) retragerea cererii;
c) neprezentarea solicitantului la interviu în pofida notificărilor scrise repetate.

Articolul 877. Decizia privind recunoaşterea statutului de apatrid
(1) Autoritatea competentă pentru străini emite decizia privind recunoaşterea sau respingerea cererii de recunoaştere a statutului de apatrid în baza tuturor informaţiilor şi dovezilor disponibile.
(2) Decizia privind recunoaşterea statutului de apatrid se aduce la cunoştinţa solicitantului în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii, prin comunicare directă.
(3) Străinului căruia i s-a recunoscut statutul de apatrid i se eliberează actele de identitate prevăzute la art.72 alin.(1) lit.c) din prezenta lege, de asemenea, acesta se bucură de drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţia Republicii Moldova şi Legea nr.275-XIII din 10 noiembrie 1994 cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Republica Moldova.
(4) Cazul minorului neînsoţit căruia i s-a recunoscut statutul de apatrid va fi referit autorităţii tutelare de la locul aflării minorului în vederea asigurării respectării drepturilor şi intereselor lui legitime.

Articolul 878. Respingerea cererii de recunoaştere a statutului de apatrid
(1) Cererea privind recunoaşterea statutului de apatrid poate fi respinsă dacă:
a) solicitantul primeşte protecţie sau asistenţă de la organele ori agenţiile Naţiunilor Unite – exceptînd Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiaţi – pe durata acordării protecţiei sau asistenţei;
b) există motive serioase să se considere că solicitantul a săvîrşit o infracţiune împotriva păcii, o crimă de război sau o crimă împotriva umanităţii, prevăzute de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
c) există motive serioase să se considere că solicitantul a săvîrşit o infracţiune nonpolitică gravă în afara Republicii Moldova înainte de a fi admis pe teritoriul ei;
d) există motive serioase să se considere că solicitantul a fost acuzat de săvîrşirea unor fapte contrare scopurilor şi principiilor Naţiunilor Unite;
e) solicitantul deţine cetăţenia Republicii Moldova fie cetăţenia unui alt stat.
(2) Decizia motivată privind respingerea cererii de recunoaştere a statutului de apatrid se comunică solicitantului în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii. Decizia poate fi contestată în instanţa de judecată conform legislaţiei în vigoare.

Articolul 879. Anularea statutului de apatrid
(1) Autoritatea competentă pentru străini poate anula, printr-o decizie motivată, statutul de apatrid acordat în condiţiile prezentei legi dacă se stabileşte că unele acte sau dovezi care au fost decisive pentru recunoaştere sînt false şi nu există motive pentru menţinerea statutului de apatrid.
(2) Statutul de apatrid poate fi anulat în cazul în care există motive serioase să se considere că beneficiarul acestuia întruneşte condiţiile prevăzute la art.878 alin.(1).
(3) Decizia motivată privind anularea statutului de apatrid se aduce la cunoştinţa beneficiarului în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii. Decizia poate fi contestată în instanţa de judecată conform legislaţiei în vigoare.

Articolul 8710. Încetarea statutului de apatrid
(1) Statutul de apatrid încetează în mod automat atunci cînd apatridul dobîndeşte cetăţenia Republicii Moldova sau cetăţenia unui alt stat.
(2) Apatridul va informa, în termen de 30 de zile, autoritatea competentă pentru străini despre faptul dobîndirii cetăţeniei Republicii Moldova sau a unui alt stat.

Articolul 8711. Cooperarea internaţională
(1) Republica Moldova cooperează cu alte state şi cu organizaţiile internaţionale în soluţionarea problemelor legate de apatridie.
(2) Reprezentanţii Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi pot solicita accesul la informaţiile privind cererile de recunoaştere a statutului de apatrid, la desfăşurarea procedurii de recunoaştere a acestui statut şi la deciziile adoptate, cu condiţia ca solicitanţii să fie de acord în acest sens.

__________
Legile Republicii Moldova
200/16.07.2010 Lege privind regimul străinilor în Republica Moldova //Monitorul Oficial 179-181/610, 24.09.2010

 

Repatriați

Condiţiile de acordarea a dreptului la repatriere

C E R E R E pentru acordarea dreptului la repatriere

 

Introducerea şi scoaterea mărfurilor

 

Informaţia detaliată cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice este prevăzută în următoarele acte normative:

Lista mărfurilor a căror introducere pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice de o singură dată se efectuează fără achitarea drepturilor de import

 Codul

 Denumirea poziţiei

 Cantitatea

 1

 2

 3

2203

Bere fabricată din malţ

 5 litri

2204-2208 90

Vinuri naturale din struguri, inclusiv vinuri alcoolizate; must din struguri, altul decît cel de la poziţia 2009; vermuturi; băuturi alcoolice tari, lichioruri şi alte băuturi spirtoase

 2 litri

 

 

2402

Ţigări de foi, trabucuri

 50 bucăţi

Ţigări din tutun sau din substituenţi de tutun

 200 bucăţi

27

Carburanţi

Carburanţi pentru mijlocul de transport auto, cu condiţia că aceştia se află în rezervoarele mijlocului de transport cu care persoana intră pe teritoriul Republicii Moldova

42  

Obiecte din piele: articole de voiaj, genţi şi alte produse similare

3 unităţi

43  

Blănuri naturale şi articole din blană; blănuri artificiale

1 unitate

61  

Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, tricotate şi croşetate

3 unităţi

62

Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decît cele tricotate sau croşetate

3 unităţi

64

Încălţăminte

2 perechi

8471  

Maşini de prelucrare automată a datelor şi părţi ale acestora

1 unitate

8520  

Magnetofoane, radiomagnetofoane, radiomagnetofoane auto, playere audio

1 unitate

8521

Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporînd un receptor de semnale videofonice

1 unitate

8525  

Aparate de luat vederi fixe şi alte camere video

1 unitate

8525 20 910

Aparate de emisie care încorporează un aparat de recepţie pentru radiofonia celulară (telefon mobil)

2 unităţi

90  

Instrumente şi aparate optice, fotografice, cinematografice

1 unitate din grupă

91

Ceasuri de toate tipurile

3 unităţi

9004  

Ochelari (de corecţie, de protecţie sau altele) şi articole similare

4 unităţi

Valoarea în vamă pentru mărfurile introduse de către persoane fizice se stabileşte conform Ordinului SV privind monitorizarea tranzacţiilor comerciale de import nr. 361-O din 25.09.2007.

Informaţii pentru cetăţenii care traversează frontiera

Reguli de trecere a frontierei Ucrainei

Pentru informarea călătorilor care vizitează statele-membre ale Uniunii Europene

Începînd cu decembrie 2008 au intrat în vigoare noi norme de scutire de la plata taxelor vamale la import, pentru persoanele fizice care întră în UE.

Noile norme prevăd:

 • creşterea pragului financiar actual de la 175 EUR la 430 EUR pentru persoanele care călătoresc pe calea aerului şi pe cale maritimă, şi la 300 EUR pentru cele care călătoresc pe cale terestră şi pe căile navigabile interioare. Pragul financiar mai mic pentru acestea din urmă, ţine seama de situaţia specială a statelor membre care au frontiere terestre cu ţările în care preţurile sînt mult mai mici decît în UE.
 • eliminarea limitelor cantitative la parfum, apă de toaletă, cafea şi ceai (ceea ce semnifică că acestor produse li se vor aplica pragurile financiare).
 • creşterea limitelor cantitative pentru vinul nespumos de la 2 la 4 litri.
 • introducerea unei limite cantitative de 16 litri la importurile de bere.
 • posibilitatea acordată statelor membre de a reduce limitele cantitative la produsele din tutun (de exemplu pentru ţigări de la 200 la 40) în scopul sprijinirii politicilor de sănătate.

  

Prima opţiune

A doua opţiune

Produse din tutun

200 de ţigări sau
100 de ţigări de foi, sau
50 de trabucuri, sau
250 de grame de tutun.

40 de ţigări sau
20 de ţigări de foi, sau
10 trabucuri, sau
50 de grame de tutun.

Băuturi alcoolice

- În total 1 litru de alcool şi băuturi alcoolice cu o tărie de peste 22% vol sau alcool etilic nedenaturat de cel puţin 80% vol. sau
în total 2 litri de alcool şi băuturi alcoolice cu o tărie de cel mult 22% vol.
- În plus, 4 litri de vin nespumos şi până la 16 litri de bere (doar pentru TVA şi accize).

Combustibil

Pentru toate mijloacele de transport cu motor, carburantul din rezervorul standard şi o cantitate de carburant de până la 10 litri în bidon.

Toate celelalte bunuri, inclusiv parfum, cafea sau ceai

Până la o valoare de 430 EUR pentru persoanele care călătoresc pe calea aerului şi pe cale maritimă, pînă la o valoare de 300 EUR pentru ceilalți călători.

De exemplu, în cel mai bun caz, persoanele care călătoresc pe calea aerului pot importa fără plata taxelor vamale 200 de ţigări, 1 litru de băuturi spirtoase, 4 litri de vin, 16 litri de bere şi alte bunuri în valoare de 430 EUR (jucării, parfumuri, dispozitive electronice ...)

Se vor aplica taxe vamale valorii bunurilor care depăşesc limitele respective. Valoarea unui bun individual nu poate fi însă divizată.

Cu referire la mijloace băneşti, reamintim, că pentru a preveni spălarea banilor şi finanţarea actelor teroriste, calatorii care intră sau ies în/din  UE trebuie sa  declare autoritarilor vamale sumele de bani mai mari de 10.000 Euro (sau echivalentul în altă valută).

Informaţii spullimentare puteţi găsi la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Noi reglementări pentru importul de produse de origine animală în ţările UE

Începînd cu 1 mai 2009, Uniunea Europeană  introduce noi reglementari pentru importul de către călători a produselor de origine animală. 

Conform noii redacţii modificate a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 745/2004 din 16 aprilie 2004, călătorilor le este interzis importul în Uniunea Europeană a produselor din carne şi lapte în bagajul de mînă şi în coletele poştale. Excepţie constituie importul de produse din carne sau lapte din Croaţia, Franţa, Insulele Feroe, Groenlanda şi Islanda, cu condiţia ca cantitatea acestor produse să nu depăşească 10 kilograme.

De asemenea, excepţia se aplică în ceea ce priveşte hrana pentru copii, precum şi alimentele pentru persoanele care au nevoie de un regim alimentar special.  Este permisă introducerea a numai 2 kg. de asemenea produse,  care să îndeplinească următoarele condiţii:

- nu necesită temperatură de refrigerare înainte de deschidere;
- sunt ambalate de producător pentru comercializare direct către consumatorul final, cu indicarea mărcii comerciale înregistrate;

- ambalajul este intact, cu excepţia cazului în care conţinutul este utilizat în acel moment.

Călătorilor le va fi permis de a introduce  şi pînă la 20 kg. de peşte şi produse de mare. 
Pentru alte produse, cum ar fi mierea, stridiile proaspete şi melcii la fel este stabilită restricţia cantitativă de pînă la 2 kg. 

Noile restricţii nu se aplică produselor de origine animală transportate între cele 27 de state membre ale Uniunii Europene  sau introduse din Andorra, Liechtenstein, Norvegia, San Marino şi Elveţia. 

Această măsură este introdusă de autorităţile europene în scopul de a preveni răspîndirea oricăror infecţii, care pot dăuna sănătatea oamenilor şi animalelor, fiind constatat că produsele alimentare importate pot fi surse potenţiale de focare de epidemii de boli periculoase. Astfel odată cu interzicerea importului de produse din carne şi lapte, autorităţile Uniunii Europene acordă o atenţie deosebită rolului publicului în asigurarea securităţii populaţiei. 

Broşuri cu informaţii speciale despre restricţiile care au intrat în vigoare din 1 mai 2009 cu privire la introducerea produselor din carne şi lapte sînt deja distribuite în aeroporturi şi punctele de trecere a frontierei a statelor membre ale Uniunii Europene  şi sunt accesibile publicului larg.

 

Introducerea şi scoaterea valutei

Principiile generale de reglementare valutară în Republica Moldova, drepturile şi obligaţiile persoanelor la importul şi exportul valorilor  valutare, inclusiv numerarului în valută străină şi în monedă naţională, sînt stabilite în Legea privind reglementarea valutară  nr. 62-XVI  din  21.03.2008 (capitolul III)

Reguli pentru persoane fizice rezidente şi nerezidente

Forma de declarare

Suma
în valută străină sau echivalentul în  monedă naţională
 

Declarare
în scris

La intrare

La ieşire

Opţional

pînă la 10000 Euro

pînă la 10000 Euro

Obligatoriu

peste 10000 Euro

de la 10000 pînă la 50000 Euro  (*)

 (*) cu condiţia prezentării organelor vamale a documentelor confirmative, pentru suma ce depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor), şi anume

 • actele vamale ce confirmă introducerea mijloacelor băneşti în Republica Moldova; şi/sau
 • permisiunile pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, eliberate de băncile licenţiate, şi/sau autorizaţii pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, eliberate de Banca Naţională a Moldovei.

Intrarea în Republica Moldova

Introducerea în Republica Moldova a numerarului în monedă naţională, precum şi numerarului şi cecurilor de călătorie în valută străină nu este limitată.

Declararea valorilor valutare introduce

Persoanele fizice sînt obligate să declare în scris organelor vamale sumele ce depăşesc 10000 de euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie
Persoanele fizice au dreptul să declare în scris sumele ce nu depăşesc 10000 de euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie

Conform Legii cu privire la tariful vamal nr. 380 din 20.11.97 valuta naţională, valuta străină (cu excepţia celei folosite în scopuri numismatice), precum şi hîrtiile de valoare sînt scutite de taxă vamală.

Ieşirea din Republica Moldova

 • sumele pînă la 10000 de euro (sau echivalentul lor*)

persoanele fizice au dreptul de a scoate numerar în monedă naţională, precum şi numerar şi cecuri de călătorie în valută străină în sumă totală ce nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor) de persoană/ călătorie, fără a prezenta organelor vamale documentele confirmative.

 • sumele de peste 10000 de euro (sau echivalentul lor*), însă care nu depăşeşte 50000 de euro (sau echivalentul lor*)

persoanele fizice au dreptul de a scoate numerar în monedă naţională, precum şi numerar şi cecuri de călătorie în valută străină în sumele de peste 10000 de euro (sau echivalentul lor), însă care nu depăşesc 50000 de euro (sau echivalentul lor) de persoană/ călătorie, cu condiţia prezentării organelor vamale a documentelor confirmative, pentru suma ce depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor), şi anume:

a) actele vamale ce confirmă introducerea mijloacelor băneşti în Republica Moldova; şi/sau
b) permisiunile pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, eliberate de băncile licenţiate, şi/sau autorizaţii pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, eliberate de Banca Naţională a Moldovei.

 • sumele ce depăşesc 50000 de euro (sau echivalentul lor*)

Sumele ce depăşesc 50000 de euro (sau echivalentul lor) pot fi transferate din Republica Moldova în cadrul operaţiunilor valutare curente şi de capital, plăţilor şi transferurilor în/din străinătate între rezidenţi şi nerezidenţi, conform prevederilor art.17, 18 şi 23 ale Legii privind reglementarea valutară  nr. 62-XVI  din  21.03.2008 .

Declararea valorilor valutare la scoaterea acestora din ţară 

Persoanele fizice sînt obligate să declare în scris organelor vamale sumele ce depăşesc 10000 de euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie.

Nedeclararea atrage răspunderea conform legislaţiei în vigoare.

Persoanele fizice au dreptul să declare în scris sumele ce nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie

 • Nu se admite introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în monedă naţională, precum şi a numerarului şi cecurilor de călătorie în valută străină în bagajul neînsoţit de către persoana fizică.

* echivalentul sumelor în valutele respective se determină aplicînd cursul oficial al leului moldovenesc stabilit de Banca Naţională a Moldovei, valabil la ziua trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova.

Persoane juridice

Introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în valută străină şi în monedă naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină se permite persoanelor juridice în cazuri stabilite în art. 30 din Legea privind reglementarea valutară  nr. 62-XVI din  21.03.2008.

Introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului se efectuează prin intermediul persoanelor fizice reprezentanţi ai persoanelor juridice în cauză.

 

Legalizarea documentelor pentru străini

Documentele întocmite de către autorităţile străine, - care nu sunt parte la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, la Convenţia Comisiei Internaţionale de Stare Civilă privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă sau care a formulat obiecţii împotriva aderării Republicii Moldova la acestea  - pentru a fi recunoscute şi utilizate pe teritoriul Republicii Moldova, urmează în prealabil legalizate de către ministerele Afacerilor Externe sau de alte organe împuternicite ale statului şi supralegalizate de către Misiunile diplomatice şi Oficiile consulare ale Republicii Moldova peste hotare.

Documentele străine, aduse în Republica Moldova fără a fi legalizate de către oficiile consulare ale Republicii Moldova peste hotarele ei, se legalizează în prealabil de către oficiul consular de pe teritoriul Republicii Moldova al acestui stat, apoi de către Departamentul Afaceri Consulare.

Documentele ce urmează a fi prezentate pentru procedura de legalizare:

1.     Documentul ce trebuie supus legalizării, în original, legalizat de către Ministerul Afacerilor Externe sau Misiunea diplomatică a statului respectiv acreditată în Republica Moldova;

2.     Buletinul de identitate, paşaportul sau procura, în cazul în care actele sunt depuse de o altă persoană împuternicită, legalizată de către MAE sau Misiunea diplomatică a statului respectiv. Rudele de primă categorie – mama, tata, fratele, sora, soţul, soţia – nu au nevoie de procură la depunerea actelor.

Legalizarea consulară a unui document străin de către Misiunile diplomatice şi Oficiile consular ale Republicii Moldova, reprezintă:

a.      Pentru persoane fizice – 30 euro

b.     Pentru persoane juridice – 60 euro

Legalizarea consulară a unui document străin de către Departamentul Afaceri Consulare al MAEIE, reprezintă:

a.      Pentru persoane fizice – 200 lei

b.     Pentru persoane juridice – 600 lei

NOTĂ: Termenul de examinare a cererilor prezentate de solicitanţi este de 2 - 3 zile.

Documentele care pot fi legalizate:

 • acte notariale şi hotărâri ale instanţelor de judecată (procure, declaraţii, cereri, contracte, testamente, fotocopii ale documentelor, hotărâri ale instanţelor de judecată etc.);
 • acte de stare civilă şi de înregistrare a întreprinderilor ( certificate : de naştere, de căsătorie, de divorţ, de deces, de stare civilă, de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui; extrase: după actul de naştere, după actul de căsătorie, după actul de divorţ, după actul de deces; avize : cu privire la schimbarea numelui sau prenumelui, cu privire la anularea, completarea sau/şi rectificarea actului de stare civilă; certificate de înregistrare a întreprinderilor etc.);
 • acte de studii (diplome de licenţă, programe analitice ca supliment la diplomă, diplome de bacalaureat, supliment la diplomă de bacalaureat);
 • caziere judiciare.