Migratie.md

We know everything about safe migration

 

 

n/a

 

 

Reşedinţă

Documentarea cetăţenilor străini

Informaţii detaliate pot fi accesată aici: http://www.registru.md/ra/

 

Căsătorii în Republica Moldova

Încheierea căsătoriei are loc la organele de stare civilă, în baza declaraţiei comune a viitorilor soţi. Pentru încheierea căsătoriei unui cetăţean străin cu un cetăţean al Republicii Moldova urmează a fi depuse următoarele acte:

  • declaraţia de căsătorie depusă de ambii soţi;
  • actele de identitate a viitorilor soţi şi fotocopiile acestora;
  • certificatele de naştere a viitorilor soţi (sau duplicatele certificatelor de naştere) şi copiile xerox ale acestora;
  • certificatul medical prenupţial;
  • actele ce confirmă încetarea căsătoriei anterioare (certificatele sau duplicatele certificatelor de divorţ sau de deces a soţului din căsătoria precedentă, hotărârile judecătoreşti privind divorţul emise în străinătate) şi copiile după acestea (după caz);
  • dovada eliberată de autorităţile statului străin din care să rezulte că cetăţeanul străin îndeplineşte condiţiile cerute de statul său şi poate încheia o căsătorie cu un cetăţean al Republicii Moldova.

Actele de identitate ale cetăţenilor străini şi ale apatrizilor cu domiciliu în străinătate trebuie să conţină ştampila privind intrarea în Republica Moldova şi viza, după caz, precum şi o anexă privind domiciliul stabilit în Republica Moldova.

Toate actele eliberate de autorităţile statului străin urmează a fi traduse şi legalizate/apostilate, exceptând ţările cu care Republica Moldova are semnate tratate internaţionale ce anulează procedura de legalizare/apostilare.